Personeelsplanning Brussel

Personeelbehoefte en -beschikbaarheid

Ontdek onze toepassingen

Personeelsbehoefte

Een personeelsbehoefte ontstaat wanneer bedrijfsactiviteiten ingepland worden. Op basis van de activiteiten kan ingeschat worden welke behoefte er zal zijn aan personeel. Wanneer er meer in detail naar de activiteiten wordt gekeken, speelt ook de tijd dat het personeel nodig is en de verdeling van personeel in teams of afdelingen mee in de personeelsbehoefte. Bovendien kan er onderscheid gemaakt worden op het soort personeel en de kwaliteiten van die soort.

Kernwaarden die de personeelsbehoefte bepalen

  • Soort bedrijfsactiviteit en tijdsduur
  • Kwaliteiten van personeelsleden
  • Verdeling over teams en/of afdelingen

Personeelsbeschikbaarheid

De personeelsbeschikbaarheid wordt gevormd door het aantal werknemers dat een bedrijf ter beschikking heeft. Dit klinkt evident en transparant, totdat u te maken krijgt met werknemers die in ploegendiensten of parttime werken. Ook als u fulltime personeelsleden in dienst heeft met bijvoorbeeld een contract van 40 uur per week, kan het problematisch zijn wanneer u diensten van meer dan 8 uur inplant. Helemaal wanneer u meer dan vijf dagen per week geopend bent. En hoe zit het met personeelsleden die zich ziek melden of een verlofdag hebben?

Kernwaarden die de personeelsbeschikbaarheid bepalen

  • Aantal personeelsleden ter beschikking
  • Beschikbare uren per personeelslid
  • Afwezigheid, ziektemeldingen en vrije dagen bij personeelsleden

Als werkgever inventariseert u deze waarden aan de lopende band. Misschien is er zelfs een personeelslid dat zich iedere week weer inzet om dergelijke waarden inzichtelijk te maken. Werknemers dragen ook hun steentje bij, zij moeten tenslotte aan u kenbaar maken wanneer en voor hoelang zij beschikbaar zijn in een bepaalde periode. Variabele afwezigheid en ziekmeldingen kunnen het overzicht van bovenstaande waarden heel snel verstoren. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar helaas niet te voorkomen. Ook personeelsleden ervaren het communiceren van hun beschikbaarheid vaak als negatief. Bedrijfsrooster biedt hiervoor de uitkomst, u leest daarover later meer.

 

Regio Brussel?
Contacteer ons op het nummer:
02 669 17 30